ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง (หนองปลิง)