ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 (รูปแบบออนไลน์)