ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการอบรม การประเมินความสูญเสียอาหารเพื่อจัดทำค่าเส้นฐาน ความสูญเสียอาหารระดับชาติฯ (รูปแบบออนไลน์)