ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี