ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม🇹🇭