ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน