ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ปลูกผักสวนครัวโครงการ Lamphun Go Green ในหัวข้อ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน🌶