ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566