ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย