ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 6/2566 (ผ่านระบบ Zoom Meeting)