ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพุน ร่วมงานเสวนาการเชื่อมมโยงการผลิตสู่การตลาดสำหรับเกษตรกรแปลงใหญ่”🌾