ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเสนอแผนพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ (แม่น้ำแม่ทา) เฉลิมพระเกียรติฯ