ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน