ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมการตรวจสอบและพิจารณาความเป็นไปได้โครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร