ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน