ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ🧑🏻‍💼