ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมแขวนโคมประดับบริเวณสำนักงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”