ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมรับชม กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบติดตามแหล่งน้ำขนาดเล็กจากข้อมูลดาวเทียม ผ่าน Facebook Live