ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พย.66 เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ภาคเหนือ