ข่าวประชาสัมพันธ์

22 – 23 พย.66 เกษตรลำพูน ร่วมเวที RW ระดับเขต ครั้งที่ 1 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง