ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำพูน