ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พย.66 เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุการป้องกันฯ ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567