ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม และให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้าอย่างถูกต้อง แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงตั๊กแตน