ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ก่อนเปิดงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566