ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมระบบการแจ้งเตือน และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหา ระดับจังหวัด