ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเดินแบบการกุศล “ผ้าเมือง ผ้าไทย ผ้าไหมลำพูน ใส่ให้สนุก ได้ทุกสมัย”