ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ติดตามและเข้าร่วมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร