ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลต้นธง โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร