ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ