ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน