ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน Kick off งาน Field Day แรก ของจังหวัดลำพูน ณ ศพก. อ.เมืองลำพูน 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴