ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี