ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ ปี 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร