ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัด การใช้จ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐของจังหวัดลำพูน