ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน)