ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566