ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2567 ณ จังหวัดพะเยา และรูปแบบออนไลน์