ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ ภายในงาน “มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา”