ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครรางวัลเลิศรัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567