ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมคลินิกให้ความรู้แนวทางการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567