ข่าวประชาสัมพันธ์

“เกษตรลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2567”