ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและทดสอบการใช้งานระบบการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2567 (สิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน)