ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวด ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน ศพก.อำเภอเมืองลำพูน