ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวด ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนน ศพก.เครือข่าย อ.แม่ทา และ ศพก.อ.ป่าซาง