ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566-2567 ครั้งที่ 1/2567