ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมบันทึกเพลงประชาสัมพันธ์ งานรณรงค์หยุดเผา ในพื้นที่เกษตร เพลง “ยั้งเผากู้อำเภอเพื่อเธอทุกคน”