ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมวางแผนเตรียมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับ หจก. อิเซกิและแมสซี่เฟอร์กูซัน ลำพูน