ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อนำร่องการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรซ้ำซากแบบเชิงรุก