ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) เพื่อวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2567