ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมลงพื้นที่เพื่อวางแผนสำรวจแปลงและจัดเก็บข้อมูลแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง ณ อำเภอบ้านโฮ่ง